top of page
PERFECT MEETING SPACE

ห้องประชุม / ห้องสัมมนา

ขนาดกว้าง 6.65 ม. x ยาว 11.65 ม. x สูง 4.5 ม.
รองรับได้ 40 - 50 ท่าน

ห้องเพดานสูง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ด้านหน้าเหมาะเป็นเวทีหรือฉายโปรเจ็คเตอร์บนผนัง สามารถจัดพื้นที่นั่งได้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับลักษณะของกิจกรรม ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เช่น การประชุม บรรยาย สัมมนา อบรมเวิร์คช้อป รวมถึงการระดมความคิด และงานเปิดตัวสินค้า

บริเวณด้านหน้าห้องสามารถใช้เป็นพื้นที่ต้อนรับ ลงทะเบียนและ จัดเบรค หรือ รับประทานอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

ทีวี LCD,  เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์, ฉากสำหรับฉายโปรเจ็คเตอร์,  

โครงป้าย X Banner 80 x 180 ซม. 2 ชุด, เครื่องปริ้นท์เตอร์, โต๊ะเก้าอี้ และ ฟรี WIFI

 

* สามารถเช่าพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมได้
** บริการจัดเตรียมของว่างและอาหาร

plan meeting space.jpg

* สนใจเช่าพื้นที่ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หลากหลายรูปแบบการจัดวางที่นั่ง

18_09_21_Factory-plan.meeting-Model.jpg
bottom of page